Naujienos

Apie numatomą Kenova Investicijos UAB reorganizavimą atskyrimo būdu ir jo sąlygas

2024-07-02

Kenova Investicijos UAB, teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302816076, buveinės adresas Turniškių g. 14, Vilnius („Bendrovė“), duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomame VĮ „Registrų centras“ („JAR“) šiuo informuoja, jog yra parengtos Bendrovės reorganizavimo atskyrimo būdu („Reorganizavimas“) sąlygos („Reorganizavimo sąlygos“). Pagal Reorganizavimo sąlygas nuo Bendrovės, kuri tęs veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu bus kuriama nauja bendrovė – UAB „Kenova Capital“ („Atskiriama bendrovė“).

Po Reorganizavimo Bendrovės duomenys nesikeis, t. y. pavadinimas bus Kenova Investicijos UAB, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, duomenys apie bendrovę bus kaupiami ir saugomi JAR, juridinio asmens kodas 302816076, buveinės adresas – Turniškių g. 14, Vilnius.

Atskiriamai bendrovei turtas, teisės ir pareigos, taip pat teisės ir įsipareigojimai pagal perduodamus sandorius, pereis, kai ji bus įregistruota JAR.

Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais Reorganizavimo dokumentais galima susipažinti ČIA.